Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Hvad er det Pædagogiske Innovationslaboratorie på Pædagogisk Center ?

Et laboratorie er et sted, hvor man udfører eksperimenter og forsker i nye tiltag og idéer. Et laboratorie er ligeledes et sted hvor nul-fejls-kulturen ikke er eksisterende, man kan ligefrem sige, et laboratorie er det perfekte sted at lære af ens "fejl".
På Pædagogisk Center ligger det Pædagogiske Innovationslaboratorie nede i kælderen og har alene i skoleåret 2016/17 haft besøg af over 2000 nysgerrige, engagerede og glade elever, lærere og pædagoger helt fra 0. klasse til 10. klasse.
PIL indeholder en meget bred vifte af teknologier, der både kan og i den grad sættes i spil ind i læringsmiljøet under besøgene. Lab-lederne Bjarne og Thomas kombinerer pædagogik, didaktik, designtænkning, teknologi og deres erfaring ind i de læringsforløb, der ligger til grund for elevernes besøg i PIL. Ligesom de professionelle voksne bliver guidet og vejledt ind i implementeringen af teknologi og designtænkning ind i egen fag-praksis hjemme på skolen.

PIL er folkeskolernes i Kolding Kommunes innovationslaboratorium. Det er her, hvor eksperimenterende læring om teknologi og design bliver forenet med fremtidens kompetencer. Det vi i daglig tale kalder for 21st century skills. PIL er alle elever, lærere og pædagogers innovationslaboratorie, hvor man kan træne nye og spændende læringsmiljøer og tage et hands-on kik ind i fremtiden.

Som lærer og pædagog på en folkeskole i Kolding skal man bruge PIL til at få indblik i den teknologiske udvikling samt i den didaktiske, pædagogiske og designinspirerede brug af teknologien ind i læringsmiljøet. Lab-lederne har ekspertisen samt erfaring med at stilladsere din/jeres arbejde med digitale medier og teknologi ind i alle fag og aktiviteter.

Hvordan planlægger man et besøg eller et forløb?

Folkeskolerne booker sig ind til forløb i PIL. Hvert besøg bliver stilladseret og bygget op ud fra ønkse om designproces, igangværende emner på skolen, teknologi, projekter, ønskede læringsmål samt hvilke kompetencer fra 21st century skills, der hovedsageligt er fokus på. Forløbene indarbejdes i skolernes  digitale læringsplatform således arbejdet i innovationslaboratoriet følger eleverne med hjem på egen skole - det er vigtigt at have fokus på progression i for hold til det at arbejde med designprocesser og teknologi.

Der kan bookes forløb og besøg inden for stort set alle fag og temaer. Vi har arbejdet innovativt med temaet "Boller i Karry", hvor hele opskriften blev delt op og kørt igennem en designproces for så at slutte i Pædagogisk Centers store skolekøkken, hvor eleverne lavede og spiste boller i karry.
Der har været hele uger med projektopgaveskrivning og digital fabrikation for 8. og 9. klasser.
Ellers besøg med udgangspunkt i kreativ kodning, hvor elever og voksne arbejde med kodning og blockprogrammering med nogle af PIL's 5 forskellige robottyper.

Når skolerne kommer på besøg i PIL, vil det være en konsulent fra Pædagogisk Center, der varetager undervisningen i laboratoriet. Klassens lærer eller pædagog får derfor en anden rolle: at lære med, at samle inspiration samt at observere, hvad der sker med eleverne i mødet med 21st century skills og den eksperimenterende læring.

Ring til Bjarne på 79791969 eller Thomas på 79791973 for at høre nærmere og booke en tid.

 

Hvorfor et centralt Pædagogisk innovationslaboratorie ?

Vi lever i en verden, der i større og større grad digitaliseres og hvor teknologien spiller en markant rolle - både på arbejdsmarkedet, i privatlivet men også inden for skoleverdenen. Teknologierne udvikler sig eksponentielt og i en sådan fart, det er umuligt at være fuldstændig opdateret på alt.
Teknologien danner baggrunden for den verden vi lever i nu, men også den verden skolens nuværende elever skal ud og begå sig i.
Det at have en teknologiforståelse og kompetencer i kreativt at kunne anvende digital teknologi som del af ens tilgang til opgaver og projekter samt løsningen af udfordringer, projekter og opgaver er yderst relevant og vigtig - men også som en del af løsningen på at klæde vores børn på til livet i det 21. århundrede.

Med et centralt placeret Pædagogisk Innovationslaboratorie sikres etableringen af viden, dannelse af erfaringen samt en kontinuerlig progression og udvikling af den grundlæggende viden indenfor det at arbejde procesorienteret med teknologi, innovation og de nyeste pædagogiske tiltag på skoleområedet.
Denne viden spredes ud til gavn på alle skoler og for alle elever og fagprofessionelle. En succeshistorie fra én skole spredes automatisk til alle de andre.

Kreativitet og digital teknologi - en læringscocktail med potentiale

Som vist på paletten over denne tekst, arbejder vi i PIL med udgangspinkt i en masse forskellige grundlæggende byggesten og ikke blot én enkelt teoretisk tilgang. Populært sagt kan man sagtens "løse opgaven" ved at male billedet i én farve fra paletten, men for at opnå et mere nuanceret resultat kan man danne grobund for den læringsmæssige synergieffekt i at arbejde multimodalt og inddrage flere "farver" fra paletten i sin opgaveløsning.
For at arbejde multimodalt med flere af områderne er det nødvendigt at have kompetencer inden for de forskellige områder og ikke mindst erfaring i at arbejde med og kombinere de forskellige områder ind i opgaveløsningen.

​Det Pædagogisk Innovationslaboratories to Lab-ledere Bjarne og Thomas hjælper gerne med vejledning, guidning og inspiration til at arbejde med én, flere eller alle områder på paletten. Som fagperson på din skole kender du dine elever og de forhold, du har på skolen - lad os være en del af dit læringsmiljø, vi er ikke længere end et opkald væk.

Her følger en kort beskrivelse af de forskellige områder på paletten:

Det 21. århundredes kompetencer

Der er mange forskellige udlægninger af hvilke kompetencer, der mest rammende vil passe ind under begrebet "Det 21. århundredes kompetencer". Sammenfattende er dog det er kompetencer som børn og voksne skal kunne bestride for at begå sig i samfundet i det 21. århundrede.
I PIL arbejder vi som udgangspunkt ud fra definitionen fra Unicercity College Copenhagen og Center For Undervisningsmidler og Future Classroom: Kollaboration (samarbejde), It & læring, Problemløsning og innovation, Videnskonstruktion, Selvevaluering (krisitsk tænkning) og Kompetent Kommunikation.


Det 21. årundredes kompetencer skal danne det fundament, som eleverne skal bygge deres viden og læring på.

[email protected] i Kolding

PIL på Pædagogisk Center i Kolding er en del af [email protected] samarbejdet mellem Aarhus Universitet, Vejle Kommune, Silkeborg Kommune og Kolding Kommune.
Gennem en blanding af designtænkning og digital fabrikation skal eleverne og de fagprofessionelle lære at arbejde med og løse virkelige problemstillinger eller fiktive cases. Èt af de virkemidler vi i PIL bruger flittigt er den designprocesmodel, Aahus Universitet har været medskabende til at udvikle for FaLab samarbejdet.
Modellen tager sit udgangspunkt i Opgaven, feltarbejde, idegenerering, prototyping vha analog og digital fabrikation, argumentation og refleksion over udført arbejde. Modellen er visuel let at gå til og simpel at bruge for eleverne og strukturere og stiladsere deres proces.

På videoen her ses Professor Ole Sejer Iverersen, der er projektbærer på FabLab(at)school.

Netværk som grundstenen til og drivkraften bag videndeling

Videndeling er en stor og vigtig del af arbejdet i PIL.
​Kolding Kommune arbejder med en fagspecifik netværksmodel med fagnetværk inden for: Design, matematik, naturfag, PLC, it-vejledere etc.
​Alle fagnetværk i Kolding Kommune er blevet introduceret til PIL og arbejder løbende med forløb, projekter eller aktiviteter knyttet til og understøttet af det Pædagogiske Innovationslaboratorie.

​PIL arbejder aktivt med videndeling både i netværk i folkeskolerne i Kolding, men også med eksterne samarbejdspartnere i kommunen, samt med andre kommuner og virksomheder i Danmark.
​For at give eleverne i Kolding Kommune de bedste rammer for læring og udvikling er videndelingen og kvalitetssikring i både interne og eksterne netværk prioriteret rigtig højt.

​Lab-lederne Bjarne og Thomas koordinerer gerne kontakter til, med og iblandt de netværk, der har berøring med arbejdet i PIL.

 

 

Microsoft Office 365 som platform for læring

​Kolding Kommune har investeret i Microsoft Office 365 Education til alle elever og ansatte på folkeskolerne i kommunen.
Det indebærer gratis licenser til samtlige elever og ansatte til at downloade hele Officepakken ned på minimum 5 forskellige PC'ere og 5 forskellige iOs-enheder (iPad, Mac etc) - Helt gratis!

​Officepakken består af en række programmer, der som digital produktionsplatform kollaborativt er forbundet til og med hinanden. Som skybaseret lager benyttes det private OneDrive for Business med 1 TB plads.
​Populære programmer i Office 365 er:
Word, PowerPoint, OneNote, Excel, Sway, Skype mv.

​PIL arbejder med at integrere brugen af Office 365 Education løsningen ind i arbejdet med skolerne. Skolernes besøg dokumenteres via programmerne i Office 365 og ligeledes understøttes den innovative process med den teknologiske vinkel som Office-pakken kan bidrage med.

​Begge Lab-ledere i PIL er certificerede som
Microsoft innovative undervisere i det globale Microsoft Education Netværk.

Mediepatruljer på alle skoler

Faciliteret af Pædagogisk Centers konsulentkorps og PLC-netværket i Kolding Kommune arbejder alle skoler i Kolding med Mediepatruljer.

Understøttet af Pædagogisk Center får de lokale Mediepatruljer løbende gennem skoleåret små kompetenceløft for at kapacitetsopbygge den digitale kapital ude på skolerne.
​En del af disse kompetenceløft er besøg i PIL for skolernes Mediepatruljer.
​Som ansvarlig lærer for skolens Mediepatrulje er det Pædagogiske Innovationslaboratorie på Pædagogisk Center faglig sparringspartner og inspirator til arbejdet med digitale medier og teknologi ind i læringsmiljøet ude på den enkelte skole. 

​Eleverne instrueres og motiveres til at anvende digitale medier og teknologier i deres tilgang til opgaver og i selve opgaveløsningen. Ved at klæde de teknologiske "stærke" elever på, er opgaven ude på skolerne at lade Mediepatruljerne formidle deres viden peer-to-peer til klassekammerater, elever fra andre klasser OG til lærere og pædagoger.

​Brugerportalsinitiativet (BPI) og Læringsplatforme

​Kolding Kommune har gennem en designproces valgt MeeBook som læringsplatform til kommunens folkeskoler. Pædagogisk Center og herunder laboratorielederne fra PIL understøtter og faciliterer både implementering og didaktisk brug af MeeBook ude på alle skoler.

​Når der bookes forløb i det Pædagogiske Innovationslaboratorie er disse forløb ofte bundet op på læringsforløb inde i MeeBook, og den/de pågældende lærere eller pædagoger vil få tilsendt læringsforløbene til egen MeeBook for at dele forløbende med deres elever. På denne måde har holdet eller klassen muligheden for at arbejde aktivt med forløbet inden besøget i PIL.
​Ligeledes kan lærer/pædagog fortsætte arbejdet i forløbet efter besøget og reflektere/evaluere på elevernes arbejde med forløbet - eller forberede hen mod et nyt besøg.

 

Projektarbejde med PIL som medspiller

I løbet af skoleåret lander der mange forskellige nationale projekter ind i folkeskolen. I Kolding Kommune er nogle af de tilbagevendende projekter: Projekt Edison, First LEGO League, C.R.A.F.T. og Naturfagsmaraton.
​Der lander også en masse mindre projekter  ude på skoelrne, ligeledes med de enkelte skoler selvstændigt arbejder med egne projekter, aktiviteter og arrangementer.
​Det Pædagogiske Innovationslaboratorie er skolernes aktive medspiller og hjælpende hånd i forhold til at inspirere til og understøtte det didaktiske og pædagogiske innovative arbejde med projekterne - enten ude på egen skole eller ved besøg i laboratoriet.

​Pædagogisk Center, Det Pædagogiske Innovationslaboratorie og Naturskolen hjælper gerne alle Kolding Kommunes folkeskoler med alt fra deltagelse, til support, inspiration, workshops, trænings- og læringsforløb, didaktik og alt hvad nødvendigt er for at være en del af projektorienteret læring i skolen.

Står du og din skole og vil eller skal arbejde med nogle af de ovenstående projekter - eller har gang i egne projekter, er vi ikke længere end et telefonopkald væk.

Ring til Bjarne på 79791969 eller Thomas på 79791973 for at høre nærmere og booke en tid.